Het Waarborg- en sociaal fonds voor de voedinghandel

Terugbetaling opleidingskosten


Om de gedeeltelijke terugbetaling van de opleidingskosten voor uw arbeiders te bekomen, gelieve het hieronder online aanvraagformulier in te vullen.

De basisregels m.b.t. de terugbetaling van de beroepsopleidingen die worden georganiseerd door de werkgevers van de voedingshandel (PC 119) zijn opgenomen in de CAO betreffende beroepsopleiding.

Bedrag van de tegemoetkoming: maximum 80 eur per deelnemer per halve dag van minimum 3 uur. Deze 3 uren kunnen al dan niet aaneensluitend gegeven worden.

Termijn: De aanvragen voor vorig jaar moeten ingediend worden voor 1 maart.

Betaling gebeurt na beslissing van de Raad van bestuur van het Sociaal fonds (in mei-juni van het jaar volgend op de opleiding), op basis van een verslag van het secretariaat.

Categoriëen opleiding die in aanmerking komen  :

 • Psychologische vaardigheden (teamwork-stress-verandering-teamcoördinator)
 • Informatica (Java, HTML, Kantoorautomatiseringsapparatuur, Access,…)
 • Logistiek en kwaliteitscontrole
 • Veiligheid (EHBO, brandpreventie, noodsituaties)
 • Voedselveiligheid
 • Communicatie
 • Vervoer (rijbewijs C, wegcode, tachygraaf, vervoerdocumenten, …)
 • Ergonomie
 • Basiskennis - nieuwe werknemers
 • Technische kennissen & materiaal
 • Andere

Contact:
Lore-Elène Dignef
Assistant
e-mail : lore-elene.dignef@comeos.be
tel: 02 788 05 92